Fredede dyr


Hvad er et fredet dyr?
Med fredede dyr menes der alle dyr der ikke har fastsat jagttid. De fleste fuglearter er fredede, bl.a. alle rovfugle og småfugle samt de fleste vadefugle. Desuden er alle krybdyr og padder samt 10 arter af insekter beskyttet af en særlig fredning.

Udstopning af et fredet dyr
Fredede dyr må gerne udstoppes med ganske få undtagelser, de skal bare være omkommet på lovlig vis, f.eks. selvdøde, rudedræbte eller trafikdræbte. Når fredede dyr indleveres til os, bliver de registreret i en protokol, hvor formodet dødsårsag, dato og sted for fundet oplyses.
Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du har fundet et dyr, som du ønsker at få udstoppet her.